Depesza: Polityka Prywatności

Data wejścia w życie: 25 kwietnia 2023

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i udostępniania informacji przez Aplikację Depesza (Piotr Ryczek) w związku z korzystaniem przez użytkownika z mojej aplikacji mobilnej Depesza. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności przed korzystaniem z Aplikacji.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Aplikacja nie gromadzi żadnych danych osobowych użytkownika. Wszystkie informacje osobowe wprowadzone przez użytkownika w trakcie korzystania z Aplikacji są przechowywane jedynie lokalnie na urządzeniu użytkownika i nie są przesyłane ani przechowywane przez mnie na żadnych serwerach ani innych urządzeniach. Jedyne informacje przechowywanie na serwerach dotyczą preferencji obserwowanych regionów.

Udostępnianie i przechowywanie informacji

Aplikacja nie udostępnia żadnych informacji osobistych użytkowników innym użytkownikom, firmom trzecim ani innym podmiotom. Wszystkie dane przechowywane na urządzeniu użytkownika są dostępne tylko dla samego użytkownika.

Bezpieczeństwo

Zachowujemy wszelkie stosowne środki techniczne i organizacyjne, aby chronić prywatność użytkownika i zapewnić bezpieczeństwo jego danych. W przypadku utraty, kradzieży lub nieautoryzowanego dostępu do urządzenia użytkownika, zachęcamy do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu odpowiednim służbom i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zabezpieczenia swojego urządzenia.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku istotnych zmian, poinformujemy użytkownika za pośrednictwem Aplikacji lub innymi środkami komunikacji. Kontynuowanie korzystania z Aplikacji po wprowadzeniu zmian w Polityce Prywatności oznacza akceptację tych zmian.